Продаж активів банку

Результати інвентаризації майна ПАТ «БГ БАНК» та формування ліквідаційної маси

15.07.2019

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (протокол № 205/15 від 27.08.2015р.) ПАТ «БГ БАНК» (далі – Банк) затверджено Акт про формування ліквідаційної маси Банку станом на 01 липня 2015  року, а саме: 

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 985 930 455,61 грн.;
  • Оціночна вартість – 770 441 967,02 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді  нерухомого майна, що набуте у власність, основних засобів, фінансової та нефінансової (господарської) дебіторської заборгованості, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «БГ БАНК», складені Закритим Акціонерним Товариством  «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 378/18 від 07.05.2018 року, виданий Фондом державного майна України), Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 745/18 від 18.09.2018 року, виданий Фондом державного майна України).

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК»  було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 липня 2015 року, з урахуванням змін на 01 червня 2019 року  (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1739 від 11.07.2019 р.)


Складові ліквідаційної маси станом на 01.07.2015 р. з урахуванням змін на 01.06.2019р.:


Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів на 01.07.2015 р. з урахуванням усіх змін на 01.06.2019 року, грн.

Ринкова вартість активів на 01.07.2015 р. з урахуванням усіх змін на 01.06.2019 року, грн.
1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

110 222 322,07

110 222 418,28

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети 0,00 0,00
3 Кошти в інших банках 15 446 288,13 1 626 717,32
4 Кредити, надані юридичним особам 1 435 646 326,41 367 103 446,00
5 Кредити, надані фізичним особам 81 592 928,49 31 821 294,00
6 Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права 4 400,00 0,00
7 Дебіторська заборгованість 61 001 173,96 68 536 764,92
8 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу 315 126 287,39 261 824 288,25
9 Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 147 169 668,30 9 201 021,68
10 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість 4 675 853,19 1 656,39
11 Бланки простого векселя 953,00 0,00
12 Бланки переказного векселя 107,00 0,00
13 Квитанція форма №377 1 215,00 0,00
14 Грошові чекові книжки 235,00 0,00
15 Інші цінності (у підзвіті ПІН) 686,00 814,63
  Всього 2 170 888 443,94 850 338 421,47