Продаж активів банку

Звіт про виплати та надходження ПАТ «БГ БАНК» станом на 01.01.2020 р.

20.01.2020

 

Звіт про виплати та надходження ПАТ «БГ БАНК» станом на 01.01.2020р.

Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн.) Надходження (тис. грн.)
Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн.) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
1 черга 2 черга 3
черга
4 черга 5 черга 6 черга 7
черга*
8 черга 9 черга 10 черга Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
0 0 194 637 0 0 0 135 851 0 0 0 47 214 0 215 511 142 366

* позачергове задоволення забезпечених вимог кредиторів


Звіт про виплати та надходження (124.69 Kb)